Usluge

+Komunikacijsko savjetovanje
Klijente savjetujemo kako, kome i na koji način najbolje komunicirati informacije o njihovom poslovanju. U ovisnosti o ponudi proizvoda i usluga te klijenata kojima su namijenjeni ovisi i izbor komunikacijskog sredstva i načina na koji se s ciljanim javnostima komunicira. Primjerice, ukoliko je ponuda klijenta usmjerena na pojedinačne potrošače (građane), s njima je preporučljivo uspostaviti i izravnu komunikaciju putem društvenih mreža. Ukoliko pak najviše posluje s drugim tvrtkama, komunikacija putem objava i medija predstavlja optimalnu opciju. Također savjetujemo kako sadržaj, ton i formu komunikacije prilagoditi svakom takvom komunikacijskom sredstvu.
+Komunikacijsko planiranje
Za sve što se radi s nekim ciljem postoji neki plan – ako ništa, barem okvirni. Primjerice, planovi rada, poslovni planovi, planovi akcije, prostorni planovi, petogodišnji planovi (!), arhitektonski planovi… Komunikacijski plan je, najjednostavnije rečeno, napredni raspored koji opisuje kada, što, na koji način i kome komunicirati. Obično se izrađuje za razdoblja od 3, 6 ili 12 mjeseci. Njime se osigurava konzistentnosti i kontinuiranost komunikacije za klijenta u navedenom razdoblju te mu se omogućuje da jednostavno prati izvršenje dogovorenog te učinke komunikacijske kampanje koju za njega vodimo.
+Odnosi s javnostima
Svaka tvrtka i pojedinac održava odnose s brojnim javnostima, bilo da se radilo o medijima, interesnim skupinama i institucijama, klijentima (novim i postojećim), partnerima, kolegama, prijateljima, sugrađanima… Uspostava i njegovanje takvih odnosa na obostranu i višestruku korist predstavljaju osnovu poslovanja i osobnog razvitka. Za svoje klijente u sklopu usluga odnosa s javnostima osiguravamo ciljane programe koji poboljšavaju internu komunikaciju u sklopu tvrtki, olakšavaju krizno komuniciranje u slučaju nepogoda i nezgoda te pripremaju osoblje za nastupe pred medijima ili publikom. Organiziramo konferencije za novinare te konferencije i korporativne događaje za tvrtke. Sve programe prati temeljita analiza i evaluacija ostvarenih rezultata koja klijentima osigurava izravan uvid u učinke i koristi koje od njih dobivaju.

+Predstavljanje novih proizvoda i usluga
Jednom kada tvrtka razvije novu tehnologiju, izradi novi proizvod ili osmisli novu uslugu tržištu je potrebno priopćiti njihovo postojanje, a kako bi ih zainteresirane tvrtke ili pojedinci mogli kupiti i koristiti. Pomažemo kod takvih specijalnih projekata i pratećih događaja nudeći sveobuhvatni paket usluga – od analize potreba i mnijenja, uspostave odnosa s javnostima, marketinga i organizacije događaja do praćenja prihvaćenosti i zadovoljstva krajnjih kupaca isporučenim proizvodima i uslugama.

+Praćenje i istraživanje tržišta
Uz pomoć svojih bliskih partnera nudimo sveobuhvatne usluge praćenja, istraživanja i analize trendova, mnijenja i zadovoljstva u svim industrijskim granama. Praćenjem i istraživanjem tržišta klijenti identificiraju sklonosti kupaca i karakteristike tržišta. Na temelju toga saznaju tko su njihovi novi klijenti, gdje su, koliko ih ima, što ih u vezi njih zanima te što i po kojoj cijeni od njih žele kupiti.

+Izrada poslovnih analiza i studija slučaja
Usluge praćenja i istraživanja tržišta čine snažan temelj za izradu poslovnih analiza i studija slučaja. Korištenjem ovih izvještaja naši klijenti svojim budućim kupcima zorno i na konkretnim primjerima pokazuju kako su i kojim sredstvima do sada pomogli svojim postojećim klijentima te kakvu su i koliku korist ostvarili korištenjem njihovih proizvoda i usluga. Poslovicu „primjer zlata vrijedi” ovim uslugama za klijente pretvaramo u stvarnost.

+Upravljanje zajednicama
Zajednice korisnika koje se okupljaju oko određene ideje, proizvoda, usluge, tržišne marke ili inicijative putem online društvenih mreža (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+ i drugih) predstavljaju izrazito snažne generatore javnih mišljenja i pokretače javnog djelovanja. Usluga izgradnje i objektivnog upravljanja takvom zajednicom koju nudimo klijentima pomaže u razvoju i promociji njihovih proizvoda i usluga na način da ih na temelju povratnih informacija zajednice mogu bolje oblikovati prema stvarnim idejama i željama svojih postojećih i potencijalnih kupaca. Takve proizvode i usluge zajednica nadalje samostalno promovira i preporučuje svojim prijateljima, kolegama i poznanicima, odnosno novim potencijalnim kupcima.

+Razvoj komunikacijskih vještina
Komunikacijske vještine su neophodne u svakodnevnom radu i životu, budući da cijelo vrijeme komuniciramo s poslovnim partnerima, postojećim i potencijalnim klijentima, državnim institucijama, službenim osobama, prijateljima, poznanicima, kolegama… Stoga se ne smije zaboraviti na osobni i profesionalni razvoj kada je u pitanju interakcija s navedenim javnostima. Zbog toga svoje vještine i iskustva koja smo stekli dugogodišnjim radom u komunikacijskoj djelatnosti putem specijalističkih edukacija prenosimo klijentima – direktorima, menadžerima i zaposlenicima u tvrtkama, kao i pojedincima. Znati se pravilno, učtivo, profesionalno i učinkovito ophoditi u svakoj prilici, bez obzira na to da li se radi o poslovnoj ili privatnoj situaciji, nije samo pitanje dobrog ponašanja i bontona, već i osnova ljudskosti u ophođenju s našim sugovornicima.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Komm! može osigurati vrhunsko PR savjetovanje, strateško komuniciranje i provedbu svih ostalih aktivnosti odnosa s javnošću na najvišoj razini. Naši klijenti primjer su sveobuhvatnosti usluga koje agencija pruža, a izvrsnost usluga jedna od temeljnih odrednica poslovanja agencije.